หน้าแรก   รายงาน สกอ.   ภาวะการมีงานทำ 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมแนวทางการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลนักศึกษาและฐานข้อมูลบุคลากร
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมเพื่อวางแนวทางในการจัดการข้อมูลในด้านของนักศึกษาและด้านของบุคลากร..
เมื่อวันที่ 22/07/2555 10:35
การประชุมหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 12/07/2555 12:49
การประชุมหาแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ
เมื่อวันที่ 12/07/2555 12:54
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
เมื่อวันที่ 12/07/2555 17:47
Sign in
Username 
Password
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบ MIS ( RMUTSB Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.