หน้าแรก   รายงาน สกอ.   ภาวะการมีงานทำ 
หน้าหลักระบบ
รายละเอียดข่าว
 การประชุมหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 12/07/2555 12:49:25.000

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านผู้อำนวยการสุวุฒิ ตุ้มทอง และเจ้าหน้าที่งานบริการสารเทศ ร่วมกับบริษัท บริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จำกัด(ThinkSoft Co., Ltd.) นำโดยคุณสุวัชชัย ปริญญาพล และทีมงาน ร่วมให้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน

    
  


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบ MIS ( RMUTSB Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.