หน้าแรก   รายงาน สกอ.   ภาวะการมีงานทำ 
หน้าหลักระบบ
รายละเอียดข่าว
 การประชุมหาแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ
เมื่อวันที่ 12/07/2555 12:54:36.000

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี โดย ผอ.สุวุฒิ ตุ้มทอง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับบริษัท บริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จำกัด(ThinkSoft Co., Ltd.) นำโดยคุณสุวัชชัย ปริญญาพล และทีมงาน ร่วมให้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีสามมิติ ของมหาวิทยาลัย

   

  


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบ MIS ( RMUTSB Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.