หน้าแรก   รายงาน สกอ.   ภาวะการมีงานทำ 
หน้าหลักระบบ
รายละเอียดข่าว
 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
เมื่อวันที่ 12/07/2555 17:47:48.000

       เมื่อวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา จะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การกัฒนาฐานข้อมูลกลาง ขึ้น ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตเหนือ ศูนย์นนทบุรี โดยท่านผู้อำนวยการสุวุฒิ ตุ้มทอง เป็นประธาน และมีบุคลากรของสำนักฯ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมโครงการ 

       

       สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้เชิญคุณเกรียงไกร  แก้วแสน จากบริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จำกัด(ThinkSoft Co., Ltd.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของ ระบบ ERP เพื่อนำมาประยุกใช้กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิยาลัยต่อไป

  


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบ MIS ( RMUTSB Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.